പ്രതിദിനം 43,000 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പനയുമായി ഹീറോ

പ്രതിദിനം 43,000 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പനയുമായി ഹീറോ

ഉത്സവ സീസണ്‍ പൊടിപൊടിച്ച്‌ ഹീറോ. പ്രതിദിനം 43,000 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പനയാണ് ഹീറോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും ഹീറോ മോട്ടോകോര്‍പ് വില്‍പ്പനയില്‍ പൂര്‍വ്വാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാര്‍ച്ചില്‍ കോവിഡ്...

error: Content is protected !!